WTO.AM

Վիճակագրություն

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի կառուցվածքը

Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունն ունի ազատական արտաքին առևտրային ռեժիմ` չհարկվող արտահանումներով և պարզ երկտարածական ներմուծման մաքսատուրքով (0% կամ 10%)։ Գոյություն չունի որևէ քանակական սահմանափակում։ Ներմուծման, արտահանման և ներքին արտադրության համար արտոնագրեր պահանջվում են միայն այն դեպքերում, երբ տվյալ ապրանքները կարող են վտանգավոր լինել առողջության, անվտանգության և շրջակա միջավայրի համար։ Սահմանափակումներ չկան նաև կայուն արժույթի ներկրումների և արտահանումների նկատմամբ։

2002թ. դեկտեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետությունն անդամակցեց ԱՀԿ-ին, և նոր մաքսային օրենսգիրքը (ուժի մեջ է 2001թ. հունվարի 1-ից) վերակազմավորեց մաքսային ընթացակարգերը և համապատասխանեցրեց ԱՀԿ կանոններին։ Միաժամանակ, Հայաստանն արդեն անցել է մաքսային դասակարգիչների ներդաշնակեցված համակարգին։

Արդյունքում` Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառությունն աճում է տարեցտարի` սկսած 1999թ.։ Անցյալ տարի արտահանումների աճի տեմպն անկում ապրեց ԱՄՆ արժույթի արժեզրկման և հայկական արժույթի արժեվորման պատճառով։ 
Արտահանման և ներմուծուման աճի տեմպերը 2007- 2012 թթ. տոկոսային արտահայտությամբ

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Արտահանոմ 20% -5,9% -35,2% 47,9% 29,2% 7,0%
Ներմուծում 45% 34,4% 22,6% 19,1% 5,2% 2,9%

2007-2012 թթ. արտահանումն ու ներմուծումը ԱՄՆ դոլարով

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Արտահանոմ 1,2 մլրդ 1,1 մլրդ 710 մլն 1 մլրդ 1,3 մլրդ 1,4 մլրդ
Ներմուծում 3,2 մլրդ 4,4 մլրդ 3,3 մլրդ 3,7 մլրդ 4,1 մլրդ 4,2 մլրդ
Առևտրային դեֆիցիտ  -2 մլրդ -3,3 մլրդ -2,6 մլրդ -2,7 մլրդ -2,8 մլրդ -2,8 մլրդ

Հայաստանի Հանրապետության արտահանվող հիմնական արտադրատեսակներն են` թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, ոչ թանկարժեք մետաղներ, հանքային ապրանքներ, սննդամթերք, սարքավորումներ և մեքենասարքավորումներ։ Ներկրվող գլխավոր ապրանքատեսակները շատ թե քիչ նույնն են` թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, հանքային արտադրանքներ, սննդամթերք, սարքավորումներ փոխադրամիջոցներ և մեքենասարքավորումներ։

Արտահանման հիմնական երկրներն են` Բելգիան, Բուլղարիան, Գերմանիան, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Հոլանդիան, Ռուսաստանը և ԱՄՆ-ն։ Հայաստանը հիմնականում ներմուծում է Գերմանիայից, Միացյալ Արաբական Էմիրություններից, Շվեյցարիայից, Չինաստանից, Ռուսաստանից և Վրաստանից։

 

Վերջին վիդեո