WTO.AM

Որոշումներ

ԱՀԿ-ն կիրառում է «Մեկ երկիր՝ մեկ ձայն» սկզբունքը։ Գործնականում, ԱՀԿ բանականցությունների գործընթացը ոչ թե Անդամների փոխհամաձայնություն է, այլ երկրների փոքր խմբերի միջև ոչ ֆորմալ բանակցություններ։

 

Վերջին վիդեո